ROMÂNĂ

ENGLISH

ESPERANTO

luiza carol - writer


ROMÂNĂ

Cred că niciodată nu mi-am tradus propriile mele lucrări literare. Dar uneori am creat în două sau mai multe limbi câte o versiune originală pentru aceeaşi lucrare.

Scriu literatură în primul rând pentru îmbunătăţirea sufletului meu. Dar vârsta mea interioară nu mi-e niciodată clară. De asta mi se pare că niciodată n-am scris literatură doar pentru copii, doar pentru adolescenţi sau doar pentru oameni maturi.

Intră în pagină >

ENGLISH

I think I’ve never translated my own literary works. But sometimes I’ve created two or more original versions of the same literary work, each of them in another language.

I write literature mainly for the improvement of my soul. But my internal age is never clear to me. Therefore it seems to me that I’ve never written literature meant only for children, only for teenagers or only for grown-ups.

Enter the web >

ESPERANTO

Mi kredas, ke mi neniam tradukis miajn proprajn beletraĵojn. Sed kelkfoje mi kreis en du aŭ pluraj lingvoj po unu originalan version de la sama beletraĵo.

Mi skribas beletraĵojn ĉefe por la plibonigo de mia animo. Sed mia interna aĝo neniam klaras por mi. Tial ŝajnas al mi, ke mi neniam verkis beletraĵojn nur por infanoj, nur por adoleskuloj aŭ nur por plenkreskuloj.

Eniru la retejon >