ROMÂNĂ

ENGLISH

ESPERANTO

luiza carol - writer


ROMÂNĂ

Producţiile literare pe care le creez sunt cele care mi-ar lipsi dacă nu le-aş crea. În minte îmi imaginez în fiecare zi poveşti, care uneori se transformă în poezii sau în cântece. Ele mă ajută să înfrunt dificultăţile vieţii, astfel încât să mă maturizez fără să pierd copilăria din suflet; ele mă ajută să-mi corectez unele defecte şi mă încurajează dăruindu-mi bucurie. Nu scriu decât o mică parte din acest material, atunci când am timp şi dorinţă de a scrie. Apoi selectez unele texte pentru publicare, în cazul în care doresc să le împărtăşesc cititorilor. Consider că şi publicarea este o experienţă de viaţă interesantă, care îmi stimulează evoluţia.
Eu cred că procesul de maturizare a unui om poate şi trebuie să continue toată viaţa. Cred că tocmai dorinţa de maturizare şi de perfecţionare este cea care ne ajută să ne păstrăm entuziasmul copilăriei.
Scriu literatură în primul rând pentru sufletului meu. Dar vârsta mea sufletească nu mi-e niciodată clară. De asta mi se pare că niciodată n-am scris literatură doar pentru copii, doar pentru adolescenţi sau doar pentru oameni maturi.

Intră în pagină >

ENGLISH

The fiction I create is the fiction I would lack if I wouldn’t create. In my mind I imagine everyday stories, that sometimes change into poems or songs. They help me face the difficulties of life in such a way, that I may increase my maturity without losing the childhood in my soul; they help me correct some of my shortcomings, while encouraging me and making me glad. I write only a small part of this material, when I have time and a desire to write. Then I select some materials in order to publish them, in case I want to share them with the readers. I think publication is also an interesting life experience, which stimulates my evolution.
I think that the process of increasing one’s maturity can and should continue for a whole life. I think that struggling for self-improvement and increased maturity is what makes us preserve the enthusiasm of childhood.
I write literature mainly for my soul. But my soul’s age is never clear to me. That is why it seems to me that I’ve never written literature meant only for children, only for teenagers or only for grown-ups.

Enter the web >

ESPERANTO

La beletraĵoj kiujn mi kreas estas tiuj, kiuj mankus al mi se mi ne kreus ilin. En mia menso mi imagas ĉiutage rakontojn, kiuj kelkfoje aliformiĝas en poemojn aŭ kantojn. Ili helpas min alfronti la malfacilaĵojn de la vivo, tiel ke mi maturiĝu sen perdi la infanecon en mia animo; ili helpas min korekti kelkajn el miaj difektoj, dum ili kuraĝigas kaj ĝojigas min. Nur etan parton el ili mi skribas, kiam mi havas tempon kaj emon. El tiuj ĉi, mi selektas kelkajn por publikigo, en la kazo ke mi deziras kundividi ilin kun la legantoj. Mi opinias, ke ankaŭ la publikigo estas interesa vivosperto, kiu helpas min evolui.
Mi kredas ke homa maturiĝo povas kaj devas daŭriĝi la tutan vivon. Laŭ mi, la deziro maturiĝi kaj pliboniĝi estas ĝuste tio, kio helpas nin konservi la entuziasmon de la infaneco.
Mi skribas beletraĵojn ĉefe por mia animo. Sed la aĝo de mia animo neniam klaras por mi. Tial ŝajnas al mi, ke mi neniam verkis beletraĵojn nur por infanoj, nur por adoleskuloj aŭ nur por plenkreskuloj.

Eniru la retejon >